Wytwórcy żywności w duchu slow – Mazowsze i okolice, Ziembińscy

Rolnictwo ekologiczne nic innego jak sposób gospodarowania o      „możliwie zrównoważonej produkcji roślinnej i zwierzęcej w obrębie gospodarstwa, bazujący na środkach naturalnych (płodozmian, nawozy organiczne, niechemiczne środki ochrony roślin i żywienia … Czytaj dalej Wytwórcy żywności w duchu slow – Mazowsze i okolice, Ziembińscy